bigfive Learn to know your self
See your results Compare with others
Big Five personlighetstest

Forstå deg selv og andre bedre med en gratis, open-source personlighetstest.

Big Five personlighetstest er en vitenskapelig og troverdig psykologisk modell for å måle personlighet.

Tester og evalueringer for bigfive-test.com er hentet fra ipip.ori.org, innholdet er fra Johnson's (2014) 120-item IPIP NEO-PI-R.

Testen som følger har 120 spørsmål og estimert tidsbruk er 10 minutter.

Etter at testen er gjennomført vil du bli presentert en detaljert personlighetsrapport innen følgende domener:

Åpenhet for erfaringer, Planmessighet, Ekstroversjon, Medmenneskelighet og Nevrotisisme.

700 000 + tester utført så langt

Start testen

Pro content
We recently launched a major update 🚀

Please report issues and bugs at github.

Article #2
Another article
How it works video